Poziv na stručna predavanja pod nazivom „Ususret EU fondovima“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Primorsko-goranskom županijom poziva sve zainteresirane da prisustvuju stručnim predavanjima „Ususret EU fondovima“, koja se održavaju u sklopu regionalnog predstavljanja informativno-edukativnog događaja „Dani EU fondova“. Predavanja će biti održana 13. studenog 2012. godine u Rijeci, u hotelu „Jadran“ (šetalište XIII divizije 46), s početkom u 10 sati.
Predavanja su namijenjena općoj javnosti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, regionalnim razvojnim agencijama, organizacijama civilnog društva, visokoškolskim i obrazovnim institucijama, socijalnim partnerima, neprofitnim organizacijama i institucijama, institucijama i organizacijama iz područja obrazovanja i zapošljavanja, gospodarskim komorama, malim i srednjim poduzećima za poticanje poduzetništva, industrijskom, javnom i javnom nestambenom sektoru, trgovačkim društvima, obrtima i svima drugima koji su zainteresirani za EU fondove.
U nastavku možete pronaći anketni upitnik namijenjen potencijalnim sudionicima u kojem je navedeno 11 tematskih ciljeva predavanja. Ispunjeni upitnik s pet označenih tematskih ciljeva koje želite slušati na predavanjima, zajedno s prijavom za sudjelovanje dostavite na e-mail adresu luka.dragojević@pgz.hr, najkasnije do 2. studenog 2012. do 12 sati.

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content