Predstavnice Grada Novigrada-Cittanova na Transnacionalnom sastanku projekta WONDER i EUSAIR forumu održanima u Tirani

Djelatnice Grada Novigrada-Cittanova koje rade na projektu „WONDER Child-friendly destinations“ iz programa  INTERREG ADRION sudjelovale su na transnacionalnom sastanku projekta koji se održao u Tirani 17. svibnja 2022.

Sastanku su prisustvovali projektni partneri Grad Fano kao vodeći partner na projektu, Općina Velenje, Turistička organizacija Herceg Novi, Razvojni centar Novo Mesto, Cervia, DURA – Dubrovačka razvojna agencija, West Achaia i Observatory for Children and Youth Rights iz Tirane.

Projektni partneri su tijekom sastanka raspravljali o tekućim projektnim aktivnostima s osvrtom na pilot akcije projektnih partnera, akcijski plan koji je u izradi, Wonder mreži odnosno metodologiji uspostave iste te o aktivnostima koje slijede u nadolazećem razdoblju.

Isti i idući dan, partneri s WONDER projekta sudjelovali su na Sedmom godišnjem forumu jadransko-jonskih država članica (EUSAIR), središnji regionalni događaj u području životnog okoliša, održivog turizma, digitalizacije i prometa. Bila je to prilika za promociju projekta, stvaranje novih kontakata za potrebe budućih projekata i stjecanje novih informacija na raznim panelima i predavanjima na temu održivosti destinacije s naglaskom na kulturu, prirodu i digitalizaciju, kao i na temu mobilnosti.

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content