ERASMUS+ AdTrand – Medes

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta iznosi 180.161,00 EUR, od čega se na novigradske partnere odnosi ukupno 41.179,27 EUR.
Izvor financiranja: Erasmus+
Razdoblje provedbe: 09/2019. – 08/2022.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 180.161,00 EUR, od čega se na novigradske partnere odnosi ukupno 41.179,27 EUR.

Izvor financiranja:

Erasmus+

Razdoblje provedbe:

09/2019. – 08/2022.

Partneri:

Vodeći partner je Gradsko vijeće Villarreal (Španjolska), a ostali partneri su Zavod za srednjoškolsko obrazovanje Miralcamp (Španjolska), Grad Sacile (Italija), Istituto comprensivo Sacile (Italia), Cooperativa ITACA (Italija), Grad La Reole (Francuska), College Paul Esquinance (Francuska), Solid’Avenir (Francuska), Udruga El porc espi (Španjolska), Grad Novigrad – Cittanova, Osnovna škola Rivarela i Talijanska osnovna škola Novigrad.

Svrha projekta ADTRANS – MEDES je razviti metodologiju koja se temelji na školskoj medijaciji kao inovativnoj strategiji za prevenciju preuranjenog napuštanja obrazovanja, a koja omogućava pružanje visokokvalitetnog obrazovanja i rješavanje sve većeg broja različitih potreba koje postoje u školskim okvirima. U aktivnostima projekta sudjeluju profesori, stručne službe i učenici škola uključenih u projekt. Tako je u Novigradu od 29. studenog do 3. prosinca 2021. održan petodnevni trening za partnere projekta o školskoj medijaciji pomoću alata koji su razvijenih u prvoj fazi projekta.

Sudionici treninga iz Francuske, Španjolske i Novigrada su na svakodnevnim predavanjima i radionicama produbili svoje znanje o medijaciji koje će primjenjivati u svojim institucijama.
U sljedećoj fazi projekta ta se znanja, alati i iskustva prenose na učenike uključenih škola, a koji će se i sami naći u ulozi medijatora te će imati priliku sudjelovati na prilagođenim treninzima i radionicama u partnerskim zemljama.

Sudjelovanje Grada Novigrada – Cittanova i novigradskih osnovnih škola Rivarela i Talijanske OŠ u projektu, proizašlo je kao rezultat uspješne višegodišnje suradnje bratimljenih gradova Novigrada, La Reole (Francuska) i Sacile (Italija).

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content