Zamjenik / zamjenica gradonačelnika

Pripadnici talijanske nacionalne manjine imaju pravo na zastupljenost u izvršnom tijelu Grada na način da se prema odredbama posebnog zakona izabire jedna/jedan zamjenica/zamjenik gradonačelnice/gradonačelnika iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine.

Izabrana/izabrani zamjenica/zamjenik iz stavka 1. ovog članka predstavnica/predstavnik je talijanske nacionalne manjine u izvršnom tijelu.

Zamjenica gradonačelnika

Vivijana Fakin
Email: vivijana.fakin@novigrad.hr

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content