U ponedjeljak 31. siječnja održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova

U ponedjeljak 31. siječnja održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.

Usvojena je Odluka kojom su vijećnici prihvatili redovita izvješća gradonačelnika iznijeta na Gradskom vijeću od srpnja do prosinca prošle godine, čime je zadovoljena i zakonska obaveza gradonačelnika o podnošenju polugodišnjeg izvješća predstavničkom tijelu.

Prihvaćen je prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Novigrada-Cittanova. Odluka je donesena temeljem obaveze koju propisuje Zakon o gospodarenju otpadom, a rok za donošenje Odluke bio je upravo 31. siječnja. Sukladno zakonu, u postupku donošenja ove Odluke provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Nova Odluka temelji se tako na novim odredbama Zakona, kojim su preciznije propisane usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada – što čini uslugu, tko su korisnici te usluge, obračun cijene, obveze davatelja i korisnika usluge te jedinica lokalne samouprave. Novom Odlukom definirani su među ostalim kriteriji obračuna količine miješanog komunalnog otpada, standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima, obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, područje pružanja javne usluge, iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem, odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada, odredbe o načinu pojedinačnog korištenje javne usluge, odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika, kriteriji za umanjenje cijene javne usluge, odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge, odredbe o ugovornoj kazni i drugi detalji važni za ovu javnu uslugu. Odluku su obrazložili resorna pročelnica Ana Karlović i član uprave komunalnog poduzeća 6. maj Reuf Šerbečić, a vijećnicima se obratio i gradonačelnik Anteo Milos. Naglašeno je tom prigodom u više navrata kako je u ovom slučaju prije svega riječ o lošem zakonu na temelju kojega se onda morala formirati i Odluka, koja nije su skladu sa željama i intencijama Grada. Istaknuto je također kao će primjena Odluke započeti 1. siječnja 2023. godine. „Protiv ovoga zakona bili su mnogi gradovi i općine te komunalna društva, na njegove manjkavosti već smo upozoravali, no bezuspješno. Primorani smo međutim donijeti ovu Odluku, koja zasigurno ne predstavlja najbolje rješenje, ni za korisnike usluge, ni za Grad, ni za komunalno poduzeće koje će uslugu pružati. Ali sigurno je da će se ta Odluka još mijenjati prije nego stupi na snagu“, najavio je gradonačelnik Milos. U svojim su istupima sličan stav potvrdili i vijećnici Mato Gavrić (KLGB) i Dijana Lipovac Matić, potvrdivši da Odluka ima svojih manjkavosti i nedostataka, ali da su svjesni da je to zbog neadekvatnog zakona na kojem se Odluka mora temeljiti. Kao sastavni dio Odluke usvojen je i amandman gradonačelnika na prijedlog Odluke, radi pojašnjenja izračuna cijene pružene usluge. Naime, nakon provedenog javnog savjetovanja i pristiglih prijedloga i primjedbi, bilo je potrebno izmijeniti neke od članaka Odluke, kako bi ona bila jasnija i transparentnija u dijelu izračuna cijene pružene usluge.

Usvojena je Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Novigrada-Cittanova, kojom se ova usluga i dalje povjerava poduzeću 6. maj d.o.o. Umag.

Prihvaćena je Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o odgodi naplate komunalne naknade, obročnom plaćanju komunalnog doprinosa, te načinu korištenja naplaćenih sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Pročelnica Karlović objasnila je kako je riječ o Odluci kojom se na početku Covid pandemije i tada iznimno otežanih uvjeta poslovanja nastojalo pomoći gospodarskom sektoru. Kako su se gospodarske prilike u međuvremenu popravile, Odluka s antikriznim mjerama stavlja se van snage.

Usvojena je Odluka o prodaji triju poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novigrada- Cittanova. Riječ je o poslovnim prostorima uvrštenima na popis za prodaju kojeg je u listopadu prošle godine prihvatilo Gradsko vijeće, s namjerom da se sredstva uprihodovana od prodaje tih prostora namjenski usmjere u kapitalni projekt dogradnje muzeja Gallerion i uređenja budućeg muzeja ribarstva. Poslovni prostori prodani su dosadašnjim zakupcima, čime je u gradski proračun uprihodovano ukupno 1,16 milijuna kuna.

Prijedlozi dokumenata sa 7. sjednice Gradskog vijeća dostupni su na ovom LINKU.

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content