U srijedu 15. prosinca održana 6. sjednica Gradskog vijeća

održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.

Prihvaćeno je izvješće o radu trgovačkog društva Neapolis d.o.o. Novigrad za 2020. godinu, kojeg je ukratko predstavio i obrazložio predsjednik uprave Neapolisa Suad Kamber. Ovom prigodom gradonačelnik Anteo Milos uputio je posebne pohvale i zahvale upravi i svim djelatnicima Neapolisa koji su u toj teškoj 2020. godini uspjeli kvalitetno obaviti sve svoje uobičajene zadaće, ali i kroz razne aktivnosti bili na „prvoj crti“ u borbi protiv Covida.

Vijećnice i vijećnici dali su suglasnost na kreditno zaduživanje Neapolisa u iznosu od 1,4 milijuna kuna. Kako je objasnio resorni v. d. pročelnika Adriano Petretić, riječ je o kreditu kojim će se financirati zamjena umjetne trave na nogometnom igralištu u Dajli.

Usvojena je izmjena Odluke o gradskim porezima Grada Novigrada-Cittanova, koju je također obrazložio Petretić. Objasnio je kako je stopa poreza na potrošnju za razdoblje 2021. godine umanjena s 3 na 1,5 posto obzirom na posebne okolnosti uslijed epidemije Covida-19, kojima su otežane gospodarske aktivnosti. Odluka o smanjenju stope poreza na potrošnju bila je dio paketa privremenih mjera koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova u svrhu potpore i pomoći gospodarskim subjektima na području Novigrada uslijed posebnih okolnosti i mjera propisanih od strane Stožera civilne zaštite RH. Obzirom na izrazito uspješne rezultate turističke sezone tijekom 2021. godine, ovom novom Odlukom stopa poreza na potrošnju vraća se na prvobitno stanje od 3%. Ovu stopu poreza, istaknuto je, imaju i jedinice lokalne samouprave u okruženju Grada Novigrada-Cittanova. Petretić je izvijestio i kako je izmjena Odluke bila na javnom savjetovanju, no nije bilo primjedbi.

Prihvaćen je Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novigrada-Cittanova za 2022. godinu. Pročelnik Alen Luk objasnio je kako je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti godišnji program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Tako ostvarena sredstva prihod su državnog proračuna u iznosu od 25%, proračuna jedinice regionalne samouprave 10% i proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi 65%. Ta su sredstva strogo namjenska i moraju se koristiti isključivo za namjene koje su propisane Zakonom. Temeljem navedenog izrađen je prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Novigrad-Cittanovu za 2022.godinu, kojim je planirano ostvarenje prihoda u ukupnom iznosu od 470.000 kn. Iznos planiranih prihoda koristit će se za zaštitu bilja, orezivanje nasada, održavanje pristupnih puteva, troškove za provođenje Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koji se odnose na geodetske izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i financiranje programa Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije
Usvojena je Odluka o imenovanju ravnatelja Centra za manifestacije i kulturu (CMIK) Novigrad- Cittanova. Resorni pročelnik Alen Luk prenio je kako je u studenom proveden natječaj za ravnatelja, na koji su pristigle prijave dvoje kandidata, od kojih jedna prijava nije udovoljavala uvjetima objavljenog natječaja u pogledu traženog radnog iskustva na poslovima u kulturi. Natječajno Povjerenstvo podnijelo je izvješće i vrednovanje pristiglih prijava gradonačelniku Grada Novigrada-Cittanova, a gradonačelnik je temeljem podnesenog izvješća i vrednovanja podnio prijedlog Gradskom vijeću da se za ravnatelja CMIK-a na mandat od četiri godine imenuje Kristijan Nemet, što su vijećnice i vijećnici jednoglasno i prihvatili.

Prihvaćene su Izmjene i dopune Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu s pripadajućim izmjenama i dopunama programa javnih potreba u društvenim i komunalnim djelatnostima za 2021. godinu. Pročelnik Petretić prenio je kako je ovim rebalansom proračun umanjen s izvorno planiranih 55,75 milijuna kuna na 54,25 milijuna, što predstavlja umanjenje od nepunih tri posto. Obzirom da je ovo prvi i jedini ovogodišnji rebalans, tako mala razlika između planiranog i realiziranog tim više dobiva na težini, odnosno ukazuje da je proračun bio realno i dobro planiran, rečeno je ovom prigodom.

Jednoglasno je usvojen Proračun Grada Novigrada-Cittanova za 2022. godinu s pripadajućim Programima javnih potreba u društvenim i komunalnim djelatnostima u iznosu od 55,31 milijuna kuna. Proračun se pred Gradskim vijećem već našao u tzv. prvom čitanju na sjednici 8. prosinca, a u međuvremenu su vijećnice i vijećnici imali mogućnost podnošenja amandmana na predloženi proračun. Podnijet je jedan amandman, vijećnika Mate Gavrića, kojim se tražilo uvođenje nove stavke od 50.000 kuna za izradu spomen obilježja u znak trajnog sjećanja i zahvalnosti hrvatskim braniteljima Domovinskog rata na njihovom doprinosu obrani i oslobađanju RH. Amandman je prihvaćen te je postao sastavnim dijelom proračuna, a isti iznos umanjen je sa stavke investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada. Gradonačelnik Anteo Milos zahvalio je Gradskome vijeću na usvajanju proračuna, za kojeg je ustvrdio kako je prije svega uravnotežen te se u njemu našlo prostora i za održavanje dosegnutog visokog društvenog standarda, ali i za neke nove iskorake, projekte i investicije. Prije svega je tu istaknuo izgradnju Talijanske osnovne škole, velike radove na izgradnji podzemne infrastrukture i uređenju starogradske jezgre koji će trajati tri godine, kao i još niz manjih ili većih projekata koji su ušli u ovaj proračun. „Dokument je to koji ćemo vrednovati na kraju godine, kada budemo vidjeli koliko smo toga realizirali, no iskustvo nam govori da smo do sada dobro planirali proračune, pa nema razloga da tako ne bude i ovoga puta“, istaknuo je gradonačelnik.

Prihvaćena je i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novigrada–Cittanova za 2022. godinu, kao obvezni popratni dokument uz sam Proračun.

Na samome kraju gradonačelnik Milos svim je vijećnicama i vijećnicima, ali i svim sugrađanima, uputio najbolje želje uz predstojeće blagdane i u nadolazećoj 2022. godini, dodajući tome i javno upućeni poziv da se cijepe protiv Covida-19 te tako pokažu odgovornost i empatiju prema drugima. Dobrim željama pridružio se i predsjednik Gradskog vijeća Vladimir Torbica.

Prijedlozi dokumenata sa 6. sjednice Gradskog vijeća dostupni su na ovom LINKU.

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content